Podmínky vystavování

Organizační pokyny výstavy MINERAL–EXPO

K vystavování jsou oprávněni řádně a včas přihlášení vystavovatelé. Prodejní místo lze objednat pouze na celou dobu konání výstavy.

Organizátor si vyhrazuje právo volby výběru a umístění jednotlivých vystavovatelů. Po zaslání objednávky vystavovatelem potvrdí organizátor vystavovateli její přijetí. Potvrzení objednávky a zálohovou fakturu pošle organizátor následně těm vystavovatelům, kteří splní podmínky výběru. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad – faktura. Při stornu objednávky se uhrazená platba nevrací. Vystavovatel může tento uhrazený kredit vyčerpat do 1 roku za pronájem na ostatních výstavách MINERAL-EXPO a to pouze sám za sebe, jak je uveden v daňovém dokladu. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.

Vystavovatelé jsou povinni přijet na výstavu včas tak, aby bylo jejich prodejní místo s nabídkou nachystané nejpozději v čase uvedeném pro otevření výstavy veřejnosti.

Organizátor zajistí v sále možnost přípojky el. energie, ale vystavovatel musí mít vlastní osvětlení a kabel k přípojce.

Organizátoři garantují, že výstava bude dostatečně propagována v médiích. Dále organizátor při průběhu akce bude zajišťovat program (workshop, akce pro děti, aj.)

Základní povinnosti vystavovatele

Vystavovatel musí dbát organizačních pokynů organizátorů při instalaci, likvidaci i při průběhu výstavy.

Veškeré exponáty musí být označeny názvem a cenou. Výstavní místo musí být označeno jménem nebo firmou vystavovatele.

Vystavovatel ručí za zdravotní nezávadnost a pravost vystavených exponátů. Vystavovatel musí dbát pokynů organizátora týkající se expozice vystavovatele, jeho vystavovaných exponátů a bezodkladně se řídit jeho pokyny během celé výstavy. Vystavovatel si v průběhu výstavy i při chystání a ukončení výstavy ručí za své exponáty sám. Organizátor neručí za vzniklé škody vystavovatele.

Instalace exponátů je možná v Hradci Králové v sobotu 7. 9. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 7. 9. 2024 od 17 do 19 hod. Expozice je v přízemí. Parkování vozidla je možné v areálu kongresového centra za 100 Kč za den.

Instalace exponátů je možná v Ostravě v sobotu 21. 9. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 21. 9. 2024 od 17 do 19 hod. Při přesunu exponátů je možné nájezdovou rampu. Parkování vozidla je možné v areálu výstaviště po celou dobu výstavy.

Instalace exponátů je možná v Liberci v sobotu 28. 9. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45.00 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 28. 9. 2024 od 17 do 19 hod. 

Instalace exponátů je možná ve Znojmě v sobotu 12. 10. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45.00 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 12. 10. 2024 od 17 do 19 hod. 

Instalace exponátů je možná ve Zlíně v sobotu 19. 10. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 19. 10. 2024 od 17 do 19 hod. Při přesunu exponátů je možné používat nákladní i osobní výtah. Parkování vozidla je možné v okolí interhotelu Zlín po celou dobu výstavy zdarma.

Instalace exponátů je možná v Olomouci v sobotu 9. 11. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Pro vystavovatele je v neděli vstup možný od 8.00 hod. V neděli musí být všechny exponáty odkryté a nachystané a vystavovatelé na svých místech v 9.00 hod. Demontáž a odstranění expozic je možné v neděli 10. 11. 2024 od 16 do 18 hod. Při přesunu exponátů je možné přijet autem k hlavnímu vchodu, kde je rovný nájezd do foyer nebo zezadu budovy k rampě, která vede přímo k sálu. Navigace při příjezdu vystavovatelů bude ukazovat cestu k rampě. Parkování vozidla je pak možné v areálu výstavy po celou dobu výstavy zdarma.

Rozšířené povinnosti vystavovatele jsou součástí Obchodních podmínek, které jsou součástí objednávky prodejního místa a vystavovatel s nimi souhlasí odesláním své objednávky.