Platební podmínky

Organizační pokyny pro výstavu MINERAL–EXPO

Základní cena za pronájem v Hradci Králové činí 590 Kč za 1mbez přípojky el. energie. Objednávka se realizuje na počet m2. Stoly mají šířku 80 cm a plocha pro jednotlivé vystavovatele bude přeměřena na metry čtverečné.

Základní cena za pronájem v Ostravě činí 590 Kč za 1mbez přípojky el. energie. Objednávka se realizuje na počet m2. Stoly mají šířku 80 cm a plocha pro jednotlivé vystavovatele bude přeměřena na metry čtverečné.

Základní cena za pronájem v Liberci činí 590 Kč za 1mbez přípojky el. energie. Objednávka se realizuje na počet m2. Stoly mají šířku 80 cm a plocha pro jednotlivé vystavovatele bude přeměřena na metry čtverečné.

Základní cena za pronájem ve Znojmě činí 590 Kč za 1mbez přípojky el. energie. Objednávka se realizuje na počet m2. Stoly mají šířku 80 cm a plocha pro jednotlivé vystavovatele bude přeměřena na metry čtverečné.

Základní cena za pronájem ve Zlíně činí 590 Kč za 1mbez přípojky el. energie. Objednávka se realizuje na počet m2. Stoly mají šířku 100 cm a plocha pro jednotlivé vystavovatele bude přeměřena na metry čtverečné.

Základní cena za pronájem v Jihlavě činí 590 Kč za 1mbez přípojky el. energie. Objednávka se realizuje na počet m2. Stoly mají šířku 100 cm a plocha pro jednotlivé vystavovatele bude přeměřena na metry čtverečné.

Základní cena za pronájem v Olomouci činí 890 Kč za 1mbez přípojky el. energie. Objednávka se realizuje na počet m2. Stoly mají rozměr 80 x 80 cm a plocha pro jednotlivé vystavovatele bude přeměřena na metry čtverečné.

Pronájem prodejního místa je možno provést vyplněním objednávkového formuláře.

Po vyplnění objednávkového formuláře vám organizátor pošle potvrzení objednávky a fakturu s platebními podmínkami. U faktury je nutné dodržet dobu splatnosti, jinak bude objednávka stornována. Po připsání platby na účet organizátora vám bude zaslán daňový doklad o přijaté platbě.