OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Vystavovatel ručí za zdravotní nezávadnost a pravost vystavených exponátů. Vystavovatel musí dbát pokynů organizátora týkající se expozice vystavovatele, jeho vystavovaných exponátů a bezodkladně se řídit jeho pokyny během celé výstavy. Vystavovatel si v průběhu výstavy i při chystání a ukončení výstavy ručí za své exponáty sám. Každý vystavovatel je povinen si uklidit po výstavě své prodejní místo i kolem něj, odpadky odnést do koše nebo ke koši a opouštět své místo ve stejném stavu jako jej převzal! Organizátor neručí za vzniklé škody vystavovatele.

Umístění vystavovatelů a jejich prodejní místa určuje organizátor.

Veškeré exponáty musí být označeny názvem a cenou. Výstavní místo musí být označeno jménem nebo firmou vystavovatele.

Vystavovatel musí dbát organizačních pokynů organizátorů při instalaci, likvidaci i při průběhu výstavy.

 

Instalace exponátů je možná v Hradci Králové v sobotu 7. 9. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Pokud vystavovatel nedorazí na výstavu v sobotu 7. 9. 2024 do 8.30, aby si stihl nachystat svůj výstavní prostor a aby svým pozdním příchodem nenarušil plynulý chod výstavy, bude muset ihned na místě zaplatit pokutu 500 Kč za pozdní příchod. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 7. 9. 2024 od 17 do 19 hod.  Parkování vozidla je možné na parkovišti před Kongresovým centrem Aldis.

Instalace exponátů je možná v Ostravě v sobotu 21. 9. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Pokud vystavovatel nedorazí na výstavu v sobotu 21. 9. 2024 do 8.30, aby si stihl nachystat svůj výstavní prostor a aby svým pozdním příchodem nenarušil plynulý chod výstavy, bude muset ihned na místě zaplatit pokutu 500 Kč za pozdní příchod. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 21. 9. 2024 od 17 do 19 hod. Při přesunu exponátů je možné používat boční nouzový vstup – nájezd. Parkování vozidla je možné v areálu výstaviště Černá Louka po celou dobu výstavy. 

Instalace exponátů je možná v Liberci v sobotu 28. 9. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 28. 9. 2024 od 17 do 18 hod. Parkování vozidla je možné v okolí Domu kultury.

Instalace exponátů je možná ve Znojmě v sobotu 12. 10. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 12. 10. 2024 od 17 do 19 hod. Parkování vozidla je možné v okolí budovy Dukly.

Instalace exponátů je možná ve Zlíně v sobotu 19. 10. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Pokud vystavovatel nedorazí na výstavu v sobotu 19. 10. 2024 do 8.30, aby si stihl nachystat svůj výstavní prostor a aby svým pozdním příchodem nenarušil plynulý chod výstavy, bude muset ihned na místě zaplatit pokutu 500 Kč za pozdní příchod. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 19. 10. 2024 od 17 do 19 hod. Při přesunu exponátů je možné používat osobní výtah. Parkování vozidla je možné v okolí hotelu Zlín po celou dobu výstavy zdarma.

Instalace exponátů je možná v Olomouci v sobotu 9. 11. 2024 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Pro vystavovatele je v neděli vstup možný od 8.00 hod. V neděli musí být všechny exponáty odkryté a nachystané a vystavovatelé na svých místech v 9.00 hod a setrvat zde až do skončení návštěvní doby výstavy. Demontáž a odstranění expozic je možné v neděli 10. 11. 2024 od 16 do 18 hod. Při přesunu exponátů je možné přijet autem k hlavnímu vchodu, kde je rovný nájezd do foyer nebo zezadu budovy k rampě, která vede přímo k sálu. Navigace při příjezdu vystavovatelů bude ukazovat cestu k rampě. Parkování vozidla je pak možné v areálu výstavy po celou dobu výstavy zdarma. Pokud vystavovatel nedorazí na výstavu v sobotu 9. 11. 2024 do 8.30 a v neděli do 8.45, aby si stihl nachystat byť sebemenší výstavní prostor a aby svým pozdním příchodem nenarušil plynulý chod výstavy, bude muset ihned na místě zaplatit pokutu 500 Kč za pozdní příchod.

 

Rozšířené povinnosti vystavovatele

Objednáním pronájmu prodejního místa vystavovatel akceptuje otevírací dobu výstav, na které se přihlásil a bude v tomto čase přítomen se svojí nabídkou zboží osobně nebo v zastoupení osobou jím určenou, která zodpovídá za plnění povinností vystavovatele stejně jako vystavovatel sám.

Objednávky pronájmu prodejního místa lze realizovat pouze přes objednávkový formulář na webu www.mineral-expo.cz, kde vystavovatel odesláním objednávky souhlasí s Obchodními podmínkami.

Během výstav jsou vystavovatelé povinni nemařit plynulý průchod návštěvníků, nenarušovat prodejní prostor ostatním vystavovatelům, udržovat dostatečný prostor kolem stánku A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neumísťovat svoji nabídku kolem objednaného místa (stolu), aby bylo bráněno návštěvníkům v bezpečném průchodu nebo jim dokonce umístit do průchozí návštěvnické zóny ostrý, těžký nebo jinak nebezpečný předmět či minerál.

Vystavovatel je povinen vystavovat a prodávat pouze zboží, jehož podstata odpovídá předmětu výstav MINERAL-EXPO, což jsou minerály, šperky z minerálů a fosílie. Je možno prodávat také dekorace z minerálů, nářadí a literaturu týkající se minerálů. Organizátor má právo na vyjádření zákazu prodeje zboží neodpovídající charakteru výstavy a vyřazení z nabídky vystavovatele. Je výslovně a pod pokutou 5 000 Kč na místě zakázaný prodej potravin (výjimku tvoří ochutnávka mineralizované vody), tabákových výrobků, jedovatého nebo aromatického zboží (např. vonných tyčinek), umělých nebo barvených minerálů prezentovaných jako ryze přírodních. Syntetické minerály musí být viditelně označeny a od přírodních musí být odděleny. Jejich počet nesmí přesáhnout 15 % z celkového nabízeného zboží vystavovatele.

Vystavovatel po příjezdu obdrží info o svém objednaném místě, které může využít v plném rozsahu za předpokladu, že své místo překryje vhodnou tkaninou nebo ochranou fólií zamezující poškození stolů. (pokud nemá, oznámí to neprodleně organizátorce). V žádném případě nesmí pokládat exponáty na nezakryté stoly své nebo sousedního vystavovatele. Případné škody na stolech hradí vystavovatel. Je zakázáno přidávat si vlastní stolky s nabídkou zboží. Pokud vystavovatel použije na stoly krycí desky, tak ty nesmí přesahovat hranu přidělených stolů. 

Vystavovatel nesmí provádět v prostorách výstavy přednášky, masáže, soutěže a další služby podobného charakteru, ať již placené nebo neplacené. Poradenská činnost je povolena pouze za předpokladu, že nebude narušovat plynulý chod výstavy. Dále nesmí vystavovatel zapalovat oheň nebo vonné tyčinky v areálu výstavy. Při porušení tohoto zákazu bude vystavovatel neprodleně vykázán z výstavy pod pokutou 5 000 Kč nebo bez náhrady již zaplaceného nájemného.

Pokud vystavovatel zruší svou účast písemně 3 dny a méně před výstavou, nebude mu vrácena platba zaplaceného pronájmu výstavní plochy, pokud nebude jeho místo využito v plném rozsahu náhradníkem, který skutečně na výstavu přijede.

Pokud vystavovatel zruší svou účast písemně 4 dny a více před výstavou a bude žádat o přesun své zaplacené částky nájmu a svou účast na jinou výstavu MINERAL-EXPO, bude mu to umožněno v případě plně neobsazené výstavy. Pokud nevyužije přesun náhradního termínu do 1 roku od data zrušené účasti, uhrazená částka propadá ve prospěch organizátora výstav MINERAL-EXPO.

Pokud vystavovatel zruší svou účast jakoliv a kdykoliv a ve stejném termínu bude účasten jiné výstavy nebo prodejní akce, nebude mu vrácena platba zaplaceného pronájmu výstavní plochy na MINERAL-EXPO.

Platnost Obchodních podmínek a Rozšířených povinností vystavovatele je od 1. 1. 2022. Objednávkou prodejního místa a úhradou zálohové faktury za pronájem prodejního místa vystavovatel souhlasí s těmito podmínkami a povinnostmi.