Organizační pokyny výstavu MINERAL–EXPO Hradec-Králové

 • K vystavování jsou oprávněni řádně a včas přihlášení vystavovatelé. Prodejní místo lze objednat pouze na celou dobu konání výstavy. 
 • Organizátor si vyhrazuje právo volby výběru a umístění jednotlivých vystavovatelů. Po zaslání objednávky vystavovatelem potvrdí organizátor vystavovateli její přijetí. Potvrzení objednávky a zálohovou fakturu pošle organizátor následně těm vystavovatelům, kteří splní podmínky výběru. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Při stornu objednávky se uhrazená platba nevrací. Vystavovatel může tento uhrazený kredit vyčerpat do 1 roku za pronájem na ostatních výstavách MINERAL-EXPO a to pouze sám za sebe, jak je uveden v daňovém dokladu. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.
 • Vystavovatelé jsou povinni přijet na výstavu včas tak, aby bylo jejich prodejní místo s nabídkou nachystané nejpozději v čase uvedeném pro otevření výstavy veřejnosti.
 • Organizátor zajistí v sále možnost přípojky el. energie, ale vystavovatel musí mít vlastní osvětlení a kabel k přípojce.
   
 • Organizátoři garantují, že výstava bude dostatečně propagována v médiích. Dále organizátor při průběhu akce bude zajišťovat program (workshop, akce pro děti, aj.)
   
 • Otevírací doba pro veřejnost bude v Hradci Králové: v sobotu 19. 8. 2023 od 9 do 17 hod. 

Organizační pokyny výstavu MINERAL–EXPO Jihlava

 • K vystavování jsou oprávněni řádně a včas přihlášení vystavovatelé. Prodejní místo lze objednat pouze na celou dobu konání výstavy. 
 • Organizátor si vyhrazuje právo volby výběru a umístění jednotlivých vystavovatelů. Po zaslání objednávky vystavovatelem potvrdí organizátor vystavovateli její přijetí. Potvrzení objednávky a zálohovou fakturu pošle organizátor následně těm vystavovatelům, kteří splní podmínky výběru. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Při stornu objednávky se uhrazená platba nevrací. Vystavovatel může tento uhrazený kredit vyčerpat do 1 roku za pronájem na ostatních výstavách MINERAL-EXPO a to pouze sám za sebe, jak je uveden v daňovém dokladu. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.
 • Vystavovatelé jsou povinni přijet na výstavu včas tak, aby bylo jejich prodejní místo s nabídkou nachystané nejpozději v čase uvedeném pro otevření výstavy veřejnosti.
 • Organizátor zajistí v sále možnost přípojky el. energie, ale vystavovatel musí mít vlastní osvětlení a kabel k přípojce.
   
 • Organizátoři garantují, že výstava bude dostatečně propagována v médiích. Dále organizátor při průběhu akce bude zajišťovat program (workshop, akce pro děti, aj.)
   
 • Otevírací doba pro veřejnost bude v Jihlavě: v sobotu 2. 9. 2023 od 9 do 17 hod. 

Organizační pokyny výstavu MINERAL–EXPO Ostrava

 • K vystavování jsou oprávněni řádně a včas přihlášení vystavovatelé. Prodejní místo lze objednat pouze na celou dobu konání výstavy. 
 • Organizátor si vyhrazuje právo volby výběru a umístění jednotlivých vystavovatelů. Po zaslání objednávky vystavovatelem potvrdí organizátor vystavovateli její přijetí. Potvrzení objednávky a zálohovou fakturu pošle organizátor následně těm vystavovatelům, kteří splní podmínky výběru. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Při stornu objednávky se uhrazená platba nevrací. Vystavovatel může tento uhrazený kredit vyčerpat do 1 roku za pronájem na ostatních výstavách MINERAL-EXPO a to pouze sám za sebe, jak je uveden v daňovém dokladu. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.
 • Vystavovatelé jsou povinni přijet na výstavu včas tak, aby bylo jejich prodejní místo s nabídkou nachystané nejpozději v čase uvedeném pro otevření výstavy veřejnosti.
 • Organizátor zajistí v sále možnost přípojky el. energie, ale vystavovatel musí mít vlastní osvětlení a kabel k přípojce.
   
 • Organizátoři garantují, že výstava bude dostatečně propagována v médiích. Dále organizátor při průběhu akce bude zajišťovat program (workshop, akce pro děti, aj.)
   
 • Otevírací doba pro veřejnost bude v Ostravě: v sobotu 16. 9. 2023 od 9 do 17 hod. 

Organizační pokyny výstavu MINERAL–EXPO Olomouc

 • K vystavování jsou oprávněni řádně a včas přihlášení vystavovatelé. Prodejní místo lze objednat jen na celou dobu konání výstavy. 
   
 • Organizátor si vyhrazuje právo volby výběru a umístění jednotlivých vystavovatelů. Po zaslání objednávky vystavovatelem potvrdí organizátor vystavovateli její přijetí. Potvrzení objednávky a zálohovou fakturu pošle organizátor následně těm vystavovatelům, kteří splní podmínky výběru. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Při stornu objednávky se uhrazená platba nevrací. Vystavovatel může tento uhrazený kredit vyčerpat do 1 roku za pronájem na ostatních výstavách MINERAL-EXPO a to pouze sám za sebe, jak je uveden v daňovém dokladu. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.
 • Vystavovatelé jsou povinni přijet na výstavu včas tak, aby bylo jejich prodejní místo s nabídkou nachystané nejpozději v čase uvedeném pro otevření výstavy veřejnosti.
 • Organizátor zajistí ostrahu objektu v době uzavření výstavy ze soboty na neděli (pouze Olomouc).
   
 • Organizátor zajistí v sále možnost přípojky el. energie, ale vystavovatel musí mít vlastní osvětlení a kabel k přípojce.
   
 • Organizátoři garantují, že výstava bude dostatečně propagována v médiích. Dále organizátor při průběhu akce bude zajišťovat program (workshop, akce pro děti, aj.)
   
 • Otevírací doba pro veřejnost bude v Olomouci: v sobotu 23. 9. 2023 od 9 do 17 hod a neděle 24. 9. 2023 od 9 do 16 hod. 

Organizační pokyny výstavu MINERAL–EXPO Zlín

 • K vystavování jsou oprávněni řádně a včas přihlášení vystavovatelé. Prodejní místo lze objednat pouze na celou dobu konání výstavy. 
 • Organizátor si vyhrazuje právo volby výběru a umístění jednotlivých vystavovatelů. Po zaslání objednávky vystavovatelem potvrdí organizátor vystavovateli její přijetí. Potvrzení objednávky a zálohovou fakturu pošle organizátor následně těm vystavovatelům, kteří splní podmínky výběru. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Při stornu objednávky se uhrazená platba nevrací. Vystavovatel může tento uhrazený kredit vyčerpat do 1 roku za pronájem na ostatních výstavách MINERAL-EXPO a to pouze sám za sebe, jak je uveden v daňovém dokladu. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.
 • Vystavovatelé jsou povinni přijet na výstavu včas tak, aby bylo jejich prodejní místo s nabídkou nachystané nejpozději v čase uvedeném pro otevření výstavy veřejnosti.
 • Organizátor zajistí v sále možnost přípojky el. energie, ale vystavovatel musí mít vlastní osvětlení a kabel k přípojce.
   
 • Organizátoři garantují, že výstava bude dostatečně propagována v médiích. Dále organizátor při průběhu akce bude zajišťovat program (workshop, akce pro děti, aj.)
   
 • Otevírací doba pro veřejnost bude ve Zlíně: v sobotu 21. 10. 2023 od 9 do 17 hod. 

Organizační pokyny výstavu MINERAL–EXPO Liberec

 • K vystavování jsou oprávněni řádně a včas přihlášení vystavovatelé. Prodejní místo lze objednat jen na celou dobu konání výstavy. 
 • Organizátor si vyhrazuje právo volby výběru a umístění jednotlivých vystavovatelů. Po zaslání objednávky vystavovatelem potvrdí organizátor vystavovateli její přijetí. Potvrzení objednávky a zálohovou fakturu pošle organizátor následně těm vystavovatelům, kteří splní podmínky výběru. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Při stornu objednávky se uhrazená platba nevrací. Vystavovatel může tento uhrazený kredit vyčerpat do 1 roku za pronájem na ostatních výstavách MINERAL-EXPO a to pouze sám za sebe, jak je uveden v daňovém dokladu. Vystavovatel, který zaplatí za místo, následně se omluví a ve stejném termínu se zúčastní jiné prodejní akce, tak jeho platba propadá bez náhrady.
 • Vystavovatelé jsou povinni přijet na výstavu včas tak, aby bylo jejich prodejní místo s nabídkou nachystané nejpozději v čase uvedeném pro otevření výstavy veřejnosti.
   
 • Organizátor zajistí v sále možnost přípojky el. energie, ale vystavovatel musí mít vlastní osvětlení a kabel k přípojce.
   
 • Organizátoři garantují, že výstava bude dostatečně propagována v médiích. Dále organizátor při průběhu akce bude zajišťovat program (workshop, akce pro děti, aj.)
   
 • Otevírací doba pro veřejnost bude v Liberci: v sobotu 28. 10. 2023 od 9 do 17 hod. 

Základní povinnosti vystavovatele

 • Vystavovatel musí dbát organizačních pokynů organizátorů při instalaci, likvidaci i při průběhu výstavy.
 • Veškeré exponáty musí být označeny názvem a cenou. Výstavní místo musí být označeno jménem nebo firmou vystavovatele.
   
 • Vystavovatel ručí za zdravotní nezávadnost a pravost vystavených exponátů. Vystavovatel musí dbát pokynů organizátora týkající se expozice vystavovatele, jeho vystavovaných exponátů a bezodkladně se řídit jeho pokyny během celé výstavy. Vystavovatel si v průběhu výstavy i při chystání a ukončení výstavy ručí za své exponáty sám. Organizátor neručí za vzniklé škody vystavovatele. 
 • Instalace exponátů je možná v Olomouci v sobotu 23. 9. 2023 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Pro vystavovatele je v neděli vstup možný od 8.00 hod. V neděli musí být všechny exponáty odkryté a nachystané a vystavovatelé na svých místech v 9.00 hod. Demontáž a odstranění expozic je možné v neděli 24. 9. 2023 od 16 do 18 hod. Při přesunu exponátů je možné přijet autem k hlavnímu vchodu, kde je rovný nájezd do foyer nebo zezadu budovy k rampě, která vede přímo k sálu. Navigace při příjezdu vystavovatelů bude ukazovat cestu k rampě. Parkování vozidla je pak možné v areálu výstavy po celou dobu výstavy zdarma.
 • Instalace exponátů je možná v Ostravě v sobotu 16. 9. 2023 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 16. 9. 2023 od 17 do 19 hod. Při přesunu exponátů je možné nájezdovou rampu. Parkování vozidla je možné v areálu výstaviště po celou dobu výstavy.
 • Instalace exponátů je možná ve Zlíně v sobotu 21. 10. 2023 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 21. 10. 2023 od 17 do 19 hod. Při přesunu exponátů je možné používat nákladní i osobní výtah. Parkování vozidla je možné v okolí interhotelu Zlín po celou dobu výstavy zdarma.
 • Instalace exponátů je možná v Hradci Králové v sobotu 19. 8. 2023 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 19. 8. 2023 od 17 do 19 hod. Expozice je v přízemí. Parkování vozidla je možné v areálu kongresového centra za 100 Kč za den.
 • Instalace exponátů je možná v Jihlavě v sobotu 2. 9. 2023 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45.00 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 2. 9. 2023 od 17 do 19 hod. Při přesunu exponátů je možné používat nákladní i osobní výtah. Parkování vozidla je možné v okolí DKO nebo Billy.
 • Instalace exponátů je možná v Liberci v sobotu 28. 10. 2023 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45.00 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 28. 10. 2023. 2022 od 17 do 19 hod. Parkování vozidla je možné na parkovišti ZOO.
 • Rozšířené povinnosti vystavovatele jsou součástí Obchodních podmínek, které jsou součástí objednávky prodejního místa a vystavovatel s nimi souhlasí odesláním své objednávky.


 

 

 

Pro prodejce

MINERAL-EXPO jsou prodejní výstavy minerálů a šperků s doprovodným programem pro širokou veřejnost konající se ve městech Olomouc, Zlín, Ostrava, Liberec, Hradec Králové a Jihlava.

 

provozovatel: Mgr. Leona Héžová

Bližší informace:

mineral-expo-2_24  603 802 141     mineral-expo-2_28  info@mineral-expo.cz

facebook - twitter - instagram

webdesign Studio R3D