Obchodní podmínky

 • Vystavovatel ručí za zdravotní nezávadnost a pravost vystavených exponátů. Vystavovatel musí dbát pokynů organizátora týkající se expozice vystavovatele, jeho vystavovaných exponátů a bezodkladně se řídit jeho pokyny během celé výstavy. Vystavovatel si v průběhu výstavy i při chystání a ukončení výstavy ručí za své exponáty sám. Organizátor neručí za vzniklé škody vystavovatele.
 • Umístění vystavovatelů a jejich prodejní místa určuje organizátor.
   
 • Veškeré exponáty musí být označeny názvem a cenou. Výstavní místo musí být označeno jménem nebo firmou vystavovatele.
   
 • Vystavovatel musí dbát organizačních pokynů organizátorů při instalaci, likvidaci i při průběhu výstavy.
 • Instalace exponátů je možná v Olomouci v sobotu 20. 3. 2021 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Pro vystavovatele je v neděli vstup možný od 8.00 hod. V neděli musí být všechny exponáty odkryté a nachystané a vystavovatelé na svých místech v 9.00 hod a setrvat zde až do skončení návštěvní doby výstavy. Demontáž a odstranění expozic je možné v neděli 21. 3. 2021 od 16 do 18 hod. Při přesunu exponátů je možné přijet autem k hlavnímu vchodu, kde je rovný nájezd do foyer nebo zezadu budovy k rampě, která vede přímo k sálu. Navigace při příjezdu vystavovatelů bude ukazovat cestu k rampě. Parkování vozidla je pak možné v areálu výstavy po celou dobu výstavy zdarma.
 • Instalace exponátů je možná ve Zlíně v sobotu 13. 3. 2021 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 13. 3. 2021 od 17 do 18 hod. Při přesunu exponátů je možné používat osobní výtah. Parkování vozidla je možné v okolí hotelu Moskva po celou dobu výstavy zdarma.
   
 • Instalace exponátů je možná v Ostravě v sobotu 3. 4. 2021 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 3. 4. 2021 od 17 do 18 hod. Parkování vozidla je možné na výstavišti v okolí haly A1 za cca 100 Kč /na den.
 • Instalace exponátů je možná v Liberci v sobotu 17. 4. 2021 od 6 do 8.45 hodin. V 8.45 hod musí být všechny exponáty nachystané a vystavovatelé musí být na svých místech až do skončení návštěvní doby výstavy. Demontáž a odstranění expozic je možné v sobotu 17. 4. 2021 od 17 do 18 hod. Parkování vozidla je možné v okolí MCU Koloseum.
 • Organizátor si vyhrazuje právo měnit datum pořádání výstav v návaznosti na ustanovení vlády týkající se pravidel pořádání vnitřních akcí.

  Rozšířené povinnosti vystavovatele

 • Objednáním pronájmu prodejního místa vystavovatel akceptuje otevírací dobu výstav, na které se přihlásil a bude v tomto čase přítomen se svojí nabídkou zboží osobně nebo v zastoupení osobou jím určenou, která zodpovídá za plnění povinností vystavovatele stejně jako vystavovatel sám.
 • Objednávky pronájmu prodejního místa lze realizovat pouze přes objednávkový formulář na webu www.mineral-expo.cz, kde vystavovatel odesláním objednávky souhlasí s Obchodními podmínkami.
 • Během výstav jsou vystavovatelé povinni nemařit plynulý průchod návštěvníků, nenarušovat prodejní prostor ostatním vystavovatelům a udržovat dostatečný prostor kolem stánku.
 • Vystavovatel je povinen vystavovat a prodávat pouze zboží, jehož podstata odpovídá předmětu výstav MINERAL-EXPO, což jsou minerály, šperky z minerálů a fosílie. Je možno prodávat také dekorace z minerálů, nářadí a literaturu týkající se minerálů. Organizátor má právo na vyjádření zákazu prodeje zboží neodpovídající charakteru výstavy a vyřazení z nabídky vystavovatele. Je výslovně zakázaný prodej potravin (výjimku tvoří ochutnávka mineralizované vody), tabákových výrobků, jedovatého nebo aromatického zboží, umělých nebo barvených minerálů prezentovaných jako ryze přírodních. 
   
 • Vystavovatel nesmí provádět v prostorách výstavy přednášky, masáže, soutěže a další služby podobného charakteru, ať již placené nebo neplacené. Poradenská činnost je povolena pouze za předpokladu, že nebude narušovat plynulý chod výstavy. Při porušení tohoto zákazu bude vystavovatel neprodleně vykázán z výstavy bez náhrady nájemného.
 • Pokud vystavovatel zruší svou účast písemně 3 dny a méně před výstavou, nebude mu vrácena platba zaplaceného pronájmu výstavní plochy, pokud nebude jeho místo využito v plném rozsahu náhradníkem, který skutečně na výstavu přijede. 
 • Pokud vystavovatel zruší svou účast písemně 4 dny a více před výstavou a bude žádat o přesun své zaplacené částky nájmu a svou účast na jinou výstavu MINERAL-EXPO, bude mu to umožněno v případě plně neobsazené výstavy. Pokud nevyužije přesun náhradního termínu do 1 roku od data zrušené účasti, uhrazená částka propadá ve prospěch organizátora výstav MINERAL-EXPO. 
 • Pokud vystavovatel zruší svou účast jakoliv a kdykoliv a ve stejném termínu bude účasten jiné výstavy nebo prodejní akce, nebude mu vrácena platba zaplaceného pronájmu výstavní plochy na MINERAL-EXPO.

Platnost Obchodních podmínek a Rozšířených povinností vystavovatele je od 15. 1. 2021. Objednávkou prodejního místa a úhradou zálohové faktury za pronájem prodejního místa vystavovatel souhlasí s těmito podmínkami a povinnostmi.

Pro prodejce

MINERAL-EXPO jsou prodejní výstavy minerálů a šperků s doprovodným programem pro širokou veřejnost konající se ve městech Olomouc, Zlín, Ostrava, Liberec, Hradec Králové a Jihlava.

 

provozovatel: Mgr. Leona Héžová

Bližší informace:

mineral-expo-2_24  603 802 141     mineral-expo-2_28  info@mineral-expo.cz

facebook - twitter - instagram

webdesign Studio R3D