Organizační pokyny výstavy MINERAL–EXPO Zlín a Olomouc

 • K vystavování jsou oprávněni řádně a včas přihlášení vystavovatelé. Prodejní místo lze objednat jen na celou dobu konání výstavy. 
   
 • Organizátor si vyhrazuje právo na umístění jednotlivých vystavovatelů. Po zaslání objednávky vystavovatelem pošle organizátor vystavovateli potvrzení objednávky a zálohovou fakturu. Po uhrazení zálohové faktury bude vystavovateli zaslán daňový doklad - faktura. Storno vrácení poplatků max 1 týden před termínem výstavy. 
   
 • Organizátor zajistí ostrahu objektu v době uzavření výstavy ze soboty na neděli (pouze Olomouc).
   
 • Organizátor zajistí v sále možnost přípojky el. energie, ale vystavovatel musí mít vlastní osvětlení a kabel k přípojce.
   
 • Organizátoři garantují, že výstava bude dostatečně propagována v médiích (letáky, rádio, reklamní plochy, internet, aj). Dále organizátor při průběhu akce bude zajišťovat program (tombola, akce pro děti, aj.)
   
 • Otevírací doba pro veřejnost bude v Olomouci: v sobotu 11. 11. 2017 od 9 do 17 hod a neděle 12. 11. 2017 od 9 do 16 hod.
   
 • Otevírací doba pro veřejnost bude ve Zlíně: v sobotu 21. 10. 2017 od 9 do 17 hod.

Povinnosti vystavovatele

 • Vystavovatel ručí za zdravotní nezávadnost a pravost vystavených exponátů. Vystavovatel si v průběhu výstavy i při chystání a ukončení výstavy ručí za své exponáty sám. Organizátor neručí za vzniklé škody vystavovatele.
   
 • Veškeré exponáty musí být označeny názvem a cenou. Výstavní místo musí být označeno jménem nebo firmou vystavovatele.
   
 • Vystavovatel musí dbát organizačních pokynů organizátorů při instalaci, likvidaci i při průběhu výstavy.
   
 • Instalace exponátů je možná ve Zlíně v sobotu 21. 10. 2017 od 6 do 9 hodin. V 9.00 hod musí být všechny exponáty nachystané. Likvidace exponátů je možná v sobotu 21. 11. 2017 od 17 do 19 hod. Při instalaci a likvidaci exponátů je možné přijet autem před budovu k hlavnímu vchodu, kde je rovný nájezd nebo k foyer kde jsou 3 schody přímo do místa výstavy. Navigace při příjezdu vystavovatelů bude ukazovat cestu k hlavnímu vchodu. Parkování vozidla je pak možné v okolí výstavy po celou dobu výstavy.
 • Instalace exponátů je možná v Olomouci v sobotu 11. 11. 2017 od 6 do 9 hodin. V 9.00 hod musí být všechny exponáty nachystané. Likvidace exponátů je možná v neděli 12. 11. 2017 od 16 do 18 hod. Při instalaci a likvidaci exponátů je možné přijet autem k hlavnímu vchodu, kde je rovný nájezd do foyer nebo zezadu budovy k rampě, která vede přímo k sálu. Navigace při příjezdu vystavovatelů bude ukazovat cestu k rampě. Parkování vozidla je pak možné v areálu výstavy v blízkosti hlavního vchodu po celou dobu výstavy.

 

 

Pro prodejce

MINERAL-EXPO Olomouc a Zlín jsou prodejní výstavy minerálů a šperků s doprovodným programem pro širokou veřejnost.

  provozovatel

Bližší informace:

mineral-expo-2_24  608 970 981     mineral-expo-2_28  info@mineral-expo.cz      facebook

webdesign Studio R3D