Místo konání

MINERAL-EXPO Zlín

se bude konat ve Zlíně, v prostorách Foyer Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, budova U2 - fakulta managementu a ekonomie, Mostní 5139, Zlín.

MINERAL-EXPO Olomouc

se bude konat v Olomouci, v prostorách technologické haly Střední školy polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.

Pro prodejce

MINERAL-EXPO Olomouc a Zlín jsou prodejní výstavy minerálů a šperků s doprovodným programem pro širokou veřejnost.

  provozovatel

Bližší informace:

mineral-expo-2_24  608 970 981     mineral-expo-2_28  info@mineral-expo.cz      facebook

webdesign Studio R3D